Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Álláshirdetés

2018.03.13

Pápai Tankerületi Központ                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola 

testnevelés-bármely szakos általános iskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018. április 2-től-2018.július 15 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                    

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8454 Nyirád, Szabadság utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Általános iskolai szaktanári feladatok ellátása, a munkakörrel kapcsolatos tervezési, szervezési és egyéb, a pedagógus munkakörhöz tartozó feladatok ellátása a munkaköri leírásban foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                     

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, testnevelés-bármely szakos általános iskolai tanári végzettség,

 

•         Cselekvőképesség

•         Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz

•         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

•         90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt , amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához , továbbításához (3. személlyel közlés)

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. április 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Noémi intézményvezető nyújt, a 06-20/331-7703 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Pápai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8500 Pápa, Mézeskalács u. 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/174/00028-7/2018 , valamint a munkakör megnevezését: testnevelés-bármely szakos általános iskolai tanár.

 

•         Elektronikus úton Egyházi Andrea tankerületi igazgató részére a andrea.egyhazi@kk.gov.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/papa honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 11.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

allashirdetes.jpg